Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10038
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần La Vo
Authors: Trần, Quốc Dũng
Thạch, thị Chane Thi
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần La Vo. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh cho công ty trong thời gian tới
Description: 303 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10038
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
20.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.