Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10052
Title: Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ viễn thông trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018
Authors: Bùi, Văn Trịnh
Hồ, Thị Thảo Vy
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2013 – 2018. Đồng thời, đưa ra được các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trên lĩnh vực công nghệ viễn thông tại Việt Nam.
Description: 76 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10052
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.