Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10062
Title: Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Vĩnh Long
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Nguyễn, Thị Ánh Loan
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Vĩnh Long và đề xuất một số giải pháp phù hợp giúp Ngân hàng tăng trưởng quy mô hoạt động tín dụng cá nhân.
Description: 64 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10062
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
991.16 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.