Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10067
Title: Phân tích thực trạng xuất khẩu cá tra của công ty TNHH thủy sản Biển Đông tại thị trường Châu Mỹ
Authors: Trần, Thu Hương
Lê, Thị Huỳnh Giao
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích thực trạng xuất khẩu cá tra của Công ty TNHH Thủy Sản Biển Đông tại thị trường Châu Mỹ giai đoạn 2016 – 2018, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu cá tra của công ty tại thị trường Châu Mỹ.
Description: 68 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10067
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.144.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.