Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10075
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Bảo Việt chi nhánh Cần Thơ
Authors: Đỗ, Thị Tuyết
Tăng, trần Quỳnh Như
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt- Chi nhánh Cần Thơ. Từ đó đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân cho Ngân hàng.
Description: 81 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10075
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.