Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10078
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách du lịch nội địa của huyện Phong Điền Thành phố Cần Thơ
Authors: Phan, Đình Khôi
Ngô, Thị Hồng Thắm
Keywords: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng thu hút khách du lịch nội địa của huyện Phong Điền – thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm tăng khả năng thu hút khách du lịch đến Huyện Phong Điền - Thành phố Cần Thơ.
Description: 94 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10078
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.83 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.