Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10083
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng thương mại Thế Vinh – Cần Thơ
Tác giả: Phan, Thị Ánh Nguyệt
Trần, Kim Ngân
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng thương mại Thế Vinh – Cần Thơ. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty.
Mô tả: 159 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10083
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
16.39 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.