Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10153
Title: Phân tích chuỗi giá trị mãng cầu ta và đề xuất giải pháp hoàn thiện chuỗi giá trị mãng cầu ta tại thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng
Authors: Huỳnh, Trường Huy
Đoàn, Phương Thúy Ngọc
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích chuỗi giá trị mãng cầu ta ở thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng qua việc phân tích tình sản xuất của nông hộ, giá bán, chi phí, lợi nhuận của các tác nhân, từ đó đề xuất giải pháp giúp hoàn thiện chuỗi giá trị mãng cầu ta tại thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng.
Description: 65 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10153
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.74.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.