Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10166
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp chế biến lương thực xuất khẩu Vĩnh Thắng
Tác giả: Trần, Quốc Dũng
Lâm, Hòa Lợi
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán và phân tích kết quả kinh doanh, để từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao kết quả kinh doanh cho Xí nghiệp Chế biến Lương thực Xuất khẩu Vĩnh Thắng trong thời gian tới.
Mô tả: 144 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10166
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
10.27 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.