Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10228
Title: Áp dụng phương pháp tính giá theo ABC trong các đơn vị sự nghiệp có thu
Authors: Nguyễn, Thị Nga
Keywords: Phương pháp tính giá theo ABC
Đơn vị sự nghiệp có thu
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 539 .- Tr.34-36
Abstract: Phương pháp tính giá dựa trên hoạt động ABC (Activity-Based Costing) có thể được xem là một phần của giải pháp cho vấn đề trên. Ngoài việc cung cấp những thông tin về chi phí một cách đầy đủ, chính xác và được cập nhật cho các nhà quản lý trong việc ra các quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, ABC còn góp phần trong việc nghiên cứu ra những phương pháp để có thể giúp các đơn vị cải thiện hoạt động của mình từ đó nâng cao chất lượng quản lý, cũng như chất lượng hoạt động sản xuất cung cấp dịch vụ tăng khả năng tự chủ tự chịu trách nhiệm của đơn vị.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10228
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.34 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.