Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10235
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng VPBANK chi nhánh Cần Thơ – phòng giao dịch Lý Tự Trọng
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Dương, Hữu Nhân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Cần Thơ – Phòng giao dịch Lý Tự Trọng, để đánh giá những tồn tại khó khăn cũng như những mặt đạt được trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ đó đề ra một số biện pháp thích hợp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới.
Description: 58 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10235
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.