Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10251
Title: Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH MTV sản xuất thương mại CPM
Authors: Hà, Mỹ Trang
Lê, Thị Yến
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Từ đó đề xuất phương pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên Sản xuất Thương mại CPM.
Description: 92 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10251
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.