Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/103
Title: Thiết kế cải tiến và chế tạo bộ phận đóng bịch phôi nấm
Other Titles: Improving design & manufacture a machine for packing bags mushroom
Authors: Văn, Hữu Thịnh
Nguyễn, Văn Hưởng
Keywords: Đóng bịch phôi nấm (ĐBPN)
Lọ phôi nấm
Cơ cấu cơ khí
Hệ thống khí nén
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Tạp chí cơ khí Việt Nam;Số 10 .- Tr.18-23
Abstract: Trước năm 2012, quá trình đóng bịch phôi nấm (ĐBPN) ở Việt Nam được thực hiện hoàn toàn bằng thủ công nên năng suất thấp, tốn nhiều nhân công. Từ năm 2012 đến nay, một số công ty cơ khí trong nước đã chế tạo máy ĐBPN. Nhờ đó mà quá trình ĐBPN ở trong nước được cải thiện, năng suất tăng. Tuy nhiên, bộ phận ĐBPN của những máy đã được chế tạo trong nuớc chỉ sử dụng các cơ cấu cơ khí nên kết cấu phức tạp, tính tự động chưa cao, năng suất chưa cao,Cho nên chúng tôi đã nghiên cứu và đề xuất một mô hình bộ phận ĐBPN mới,sử dụng hệ thống khí nén để bảo đảm tính tự động hóa và tăng năng suất quá trình ĐBPN. Kết quả của đề tài là đã cải tiến thiết kế và chế tạo thành công bộ phận đạt năng suất 1.000 lọ phôi nấm /giờ .Với mô hình mới này, hoàn toàn có thể chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất để tăng năng suất và tự động hóa quá trình ĐBPN.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/103
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
299.62 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.102.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.