Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10337
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân dịch vụ quảng cáo Lê Hưng
Authors: Vũ, Xuân Nam
Tiêu, Tú Châu
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Description: 167 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10337
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
14.82 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.14.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.