Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10380
Title: Tìm hiểu các nhà khoa bảng huyện Từ Liêm
Authors: Phan, Thanh Hoàng
Keywords: Việt Nam
Từ Liêm
Tiến sĩ
Gia tộc khoa cử
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hán Nôm;Số 01 .- Tr.15-28
Abstract: Khoa cử phong kiến Việt Nam từ thời Lý đến thời Nguyễn đã có trên 800 năm lịch sử với gần 2900 vị Tiến sĩ đỗ đại khoa. Huyện Từ Liêm là một vùng đất nho học hưng thịnh với 102 vị Tiến sĩ. Bài viết này thông qua sự thống kê và phân tích về các nhà khoa bảng huyện Từ Liêm để góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề quan trọng về khoa cử Việt Nam. Sự mất cân bằng giữa số lượng Tiến sĩ của các xã trong huyện phải chăng thể hiện được sự phát triển Nho học không đồng đều? Các gia tộc khoa cử không chỉ là một vấn đề có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu khoa cử Việt Nam, mà đây còn là biểu trưng cho truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10380
ISSN: 8066-8639
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.234.223.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.