Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10385
Nhan đề: Hoàn thiện chiến lược Marketing Mix cho sản phẩm căn hộ chung cư tại dự án An Phú Đông của công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn – SAIGONRES GROUP
Tác giả: Lê, Quang Viết
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Từ khoá: Marketing
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích tình hình hoạt động marketing trong dự án An Phú Đông . Từ đó tìm ra những thuận lợi và khó khăn của các hoạt động marketing nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cho các hoạt động marketing tại dự án An Phú Đông của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn.
Mô tả: 77 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10385
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.6 MBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.