Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10404
Title: Phân tích tác động của nhận thức các khía cạnh trách nhiệm xã hội đến giá trị thương hiệu của khách hàng đối với các ngân hàng thương mại ở Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Lê, Phước Hương
Lê, Công Trực
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích tác động của các khía cạnh trách nhiệm xã hội đến các khía cạnh giá trị thương hiệu, từ đó đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của ngân hàng thông qua việc tăng cường hoạt động trách nhiệm xã hội ở các ngân hàng thương mại vùng đồng bằng sông Cửu Long
Description: 111 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10404
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.