Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10442
Title: Nghiên cứu chuyển Gen OsNAC45 liên quan tới tính chịu hạn vào cây ngô Zea Mays
Authors: Nguyễn, Duy Phương
Phạm, Thu Hằng
Cao, Lệ Quyền
Bùi, Thị Thu Hương
Huỳnh, Thị Thu Huệ
Phạm, Xuân Hội
Keywords: Chịu hạn
Chuyển gen
Nhân tố phiên mã
Ngô
OsNAC45
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 16(3) .- Tr.465-472
Abstract: Thực vật đáp ứng với các điều kiện bất lợi của môi trường thông qua một loạt các quá trình truyền tín hiệu khởi đầu, bao gồm có quá trình hoạt hóa các nhân tố phiên mã để điều hòa hoạt động của các gen chức năng liên quan tới đáp ứng và chống chịu điều kiện bất lợi hạn. NAC (NAM, ATAP1/2, CUC2) là họ protein đặc trưng của thực vật, có vại trò quan trọng trong quá trình phát triển và đáp ứng điều kiện stress hạn. Gen OsNAC45 có kích thước 1080 bp chứa một khung đọc mở mã hóa cho protein OsNAC45 của lúa, biểu hiện chủ yếu ở rễ và lá trong điều kiện hạn hán, độ mặn cao, nhiệt độ thấp và acid abscisic. Sự biểu hiện của gen OsNAC45 trong cây lúa chuyển gen làm tăng cường khả năng chống chịu hạn và mặn. Trong nghiên cứu này, cấu trúc biểu hiện gen OsNAC45 đã được thiết kế đặt dưới sự điều khiển của promoter hoạt động cảm ứng stress Rd29A và chuyển vào cây ngô (Zea mays) thông qua vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens. Các dòng ngô tái sinh mang một bản sao cấu trúc chuyển gen đã được sàng lọc bằng PCR và Real-time qPCR với cặp mồi đặc hiệu. Một số dòng ngô chuyển gen biểu hiện OsNAC45 đã được xác định bằng phương pháp RT-RCR bán định lượng mRNA. Các dòng ngô chuyển gen OsNAC45 thu được là tiền đề cho các nghiên cứu chức năng gen OsNAC45 sau này, từ đó hướng tới việc tạo ra các giống ngô chuyển gen có khả năng chống chịu tốt với các điều kiện hạn hán.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10442
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.59.63


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.