Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10478
Title: Tác động của thị trường, nhận diện cơ hội, khai thác cơ hội đến ý định khởi nghiệp của người dân Đồng bằng Sông Cửu Long
Authors: Phan, Anh Tú
Dương, Ngọc Anh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng khởi nghiệp của người dân ĐBSCL. Phân tích tác động của thị trường, nhận diện cơ hội, khai thác cơ hội đến ý định khởi nghiệp của người dân ĐBSCL. Kết luận và hàm ý nghiên cứu nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của người dân ĐBSCL.
Description: 142 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10478
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.