Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1059
Title: Bàn về giải pháp khắc phục nạn hạn hán ở Đồng bằng Sông Cửu Long =
Other Titles: The fight agains droughts in Mekong Delta
Authors: Trương, Đình Dụ
Trương, Thị Thu Hằng
Keywords: Hạn hán
Kiểm soát nguồn nước
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.45-49
Abstract: Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của nước ta, nhưng do điều kiện tự nhiên biến đổi và do các nước thượng nguồn dùng quá nhiều nước để phát triển kinh tế, nên ĐBSCL đã và sẽ xảy ra nạn hạn hán nghiêm trọng, như mùa khô năm 2015-2016. Để đảm bảo khắc phục nạn hạn hán ở ĐBSCL thì chắc chắn phải làm các công trình kiểm soát nguồn nước ở tất cả các sông thông ra biển. Đó là những công trình kiểu mới đáp ứng được các nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1059
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.3 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.