Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10606
Title: Ngành Cơ khí và cuộc cách mạng 4.0: Cần chính sách rõ ràng, cụ thể
Authors: Vân Anh
Keywords: Cách mạng 4.0
Ngành Cơ khí
Chính sách rõ ràng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 09 .- Tr.14-15
Abstract: Theo thống kê của Bộ Công Thương, số lượng doanh nghiệp cơ khí đã tăng mạnh từ 10.000 doanh nghiệp năm 2010 lên 21.000 doanh nghiệp năm 2016. Trong khi đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành cơ khí, bao gồm cả sản xuất trong nước và nhập khẩu năm 2015 ước đạt 50 tỷ USD, trong đó sản xuất trong nước mới chỉ là 16 tỷ USD.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10606
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.