Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10619
Title: Nghiên cứu cấu trúc tế vi liên kết hàn giám mối hợp kim nhôm A5083 bằng phương pháp hàn MIG
Authors: Nguyễn, Quốc Mạnh
Vũ, Văn Đạt
Keywords: Hợp kim nhôm A5083
Dây hàn bù ER5356
Quá trình hàn MIG
Độ bền kéo
Cấu trúc tế vi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 10 .- Tr.91-97
Abstract: Trong nghiên cứu này, phương pháp hàn bán tự động trong môi trường khí trơ được sử dụng để điều tra hàn hợp kim nhôm A5083 với kim loại phụ là hợp kim nhôm ER5356. Ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến hình dạng, kích thước môi hàn và cơ tính của liên kết hàn được đánh giá bằng đo kiểm và thiết bị kéo vạn năng. Cấu trúc tế vi của liên kết hàn được quan sát bằng kính hiển vi điện tử quét (OM). Kết quả kiểm tra độ bền kéo cho thấy, sự thay đổi các thông số của chế độ hàn cổ ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của độ bền kéo của liên kết hàn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10619
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.22 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.