Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10639
Nhan đề: Mô phỏng trường ngẫu nhiên Gauss bằng phương pháp phổ
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Lâm
Đặng, Thu Thủy
Từ khoá: Trường ngẫu nhiên Gauss
Phương pháp phổ
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 03 .- Tr.31-32
Tóm tắt: Bài báo này trình bày cách mô phỏng trường ngẫu nhiên đồng nhất Guass bằng phương pháp biểu diễn phổ. Trường ngẫu nhiên đồng nhất Guass được biểu diễn thành các chuỗi hàm Cosin có chứa các biến ngẫu nhiên Guass. Các ví dụ tính toán được lập trình bằng Matlab.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10639
ISSN: 1859-459X
Bộ sưu tập: Cầu đường Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.