Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1065
Title: Mục tiêu hướng tới của quy hoạch hiện đại
Authors: Lê, Minh Ánh
Keywords: Quy hoạch hiện đại
Quy hoạch đô thị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.58-61
Abstract: Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng hiện nay, xã hội ngày càng phát triển và chuyển đổi các mô hình phát triển xã hội, việc quy hoạch nói chung và việc quy hoạch các đô thị và nông thôn nói riêng cũng cần phải xem xét lại mục tiêu phát triển để phục vụ nhu cầu sống ngày càng cao của người dân.Trước đây quy hoạch thường tính toán đến diện tích ở, giao thông, cây xanh... Nhưng hiện tại trên thế giới quy hoạch hiện đại liên tục nghiên cứu và phát triển các mô hình đô thị mới như đô thị sinh thái, đô thị xanh, đô thị bền vững, đô thị thông minh.,, và mới nhất, đô thị lưỡng ngư với các mục tiêu mới hơn. Nên chăng chúng ta cần phải xem lại các mục tiêu và mục đích của công tác quy hoạch.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1065
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.