Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10659
Title: Những sự kiện lớn về GTVT Việt Nam từ thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21 (phần 2)
Authors: Chu, Đức Soàn
Keywords: Giao thông vận tải Việt Nam
Sự kiện
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 03 .- Tr.56-59
Abstract: Trong bài báo này tác giả liệt kê các sự kiện như ngày 15/1/1956 thành lập Cục Hàng không Việt Nam; Ngày 01/4/1956, thành lập trường sơ cấp Lái tàu là trường Đại học Hàng Hải Việt Nam; Tháng 8/1956 thành lập Cục Đường thủy nội địa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10659
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.