Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10718
Title: Phân bố nồng độ trong đường ống vận tải vật liệu chèn lò bằng thủy lực ở mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh
Authors: Nguyễn, Duy Chỉnh
Bùi, Minh Hoàng
Keywords: Vận tải bằng thủy lực
Chèn lò bằng thủy lực
Vật liệu chèn lò
Phân bổ nồng độ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 10 .- Tr.85-90
Abstract: Trong phương pháp vận tải bằng thủy lực, quy luật phân bố nồng độ trong đường ống phụ thuộc nhiều vào đặc tính vật liệu vận tải và mô hình dòng chảy của hỗn hợp. Quy luật phân bố này là cơ sở khoa học cho việc tính toán vận tốc tới hạn và sức cản chuyển động, góp phần nâng cao hiệu quả vận tải. Dựa trên đặc tính vật liệu chèn lò đã được xác định và sự trợ giúp của phần mềm Ansys. Bài báo tập trung nghiên cứu quy luật phân bố nồng độ trong đường ống vận tải nằm ngang phục vụ công tác tính toán vận tải vật liệu chèn lò ở mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10718
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.