Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10761
Nhan đề: Xác định dư lượng kháng sinh Tetracycline trong mật ong bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS/MS)
Tác giả: Ts. Nguyễn, Thị Hồng Nhân
Nguyễn, Thị Thúy Hạnh
Từ khoá: Hóa dược
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Một phương pháp đơn giản và hiệu quả đã được phát triển để xác định dư lượng kháng sinh Tetracycline trong mật ong bằng sắc ký lỏng ghép khối phổ (LC-MS/MS). Chất được chiết với dung dịch Ethyl acetate (EtOAc) từ mẫu mật ong kết hợp với các quá trình vortex, lắc. Quy trình định lượng sử dụng phương pháp nội chuẩn. Độ tuyến tính nằm trong khoảng 5 ppb đến 150 ppb với hệ số tương quan R > 0.99. Giới hạn định lượng cho Tetracycline là 5 ppb. Ứng dụng quy trình vào phân tích 7 mẫu mật ong ngẫu nhiên tại Trung tâm Phân tích và Kiểm định Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu-Chi nhánh Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hải Ly (Viacimex) cho thấy có 3 mẫu (chiếm 42.86%) nhiễm Tetracycline với nồng độ lần lượt là 14.94 ppb, 5.41 ppb và 21.91 ppb. Từ đó, luận văn đưa ra một số lời khuyên đối với người tiêu dùng và kiến nghị một số phương pháp trong các mẫu mật ong.
Mô tả: 55tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10761
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.