Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10768
Title: Khảo sát khả năng ức chế enzyme α-amylase và kháng khuẩn từ các cao chiết thân cây Móp Gai (Lasia spinosa (L.) Thwaites)
Authors: PGS.TS. Đái, Thị Xuân Trang
Lê, Thị Huyền Trân
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Cây Móp Gai (Lasia spinosa (L.) Thwaites) được biết đến là một thảo dược có nhiều công dụng nhưng vẫn rất ít người nghiên cứu về hiệu quả của nó trong việc điều trị bệnh đái tháo đường và khả năng kháng khuẩn. Vì vậy mục tiêu của nghiên cứu này là khảo sát khả nắng ức chế enzyme α-amylase và khảo sát khả năng kháng khuẩn của các cao chiết thân cây Móp Gai (Lasia spinosa (L.) Thwaites). Khảo sát khả năng ức chế enzyme α-amylase của cao chiết thân Móp Gai được thực hiện bằng cách ủ enzyme α-amylase lần lượt với các loại cao ethanol, cao hexane, cao dicloromethane và cao ethyl acetate trong dung dịch đệm phosphate pH=7 ở 37°C, sau đó tinh bột được cho vào hỗn hợp phản ứng và ủ 15 phút. Thêm HCl đậm đặc để phản ứng kết thúc và nhận biết lượng tinh bột còn lại sau phản ứng với thuốc thử iod bằng phản ứng màu xanh đặc trưng. Kết quả hiệu suất ức chế enzyme α-amylase dựa vào mật độ quang (OD) đo được ở bước sóng 660 nm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cao chiết ethanol có khả năng ức chế enzyme là 90,79% vượt trội hơn so với cao hexan, cao dicloromethane, cao ethyl acetate có khả năng ức chế enzyme lần lượt là 61,80%, 65,33%, 72,28% ở nổng độ 200 µg/mL. Ngoài ra các cao chiết thân cây Móp Gai được khảo sát khả năng kháng khuẩn ở các nồng độ 80 µg/mL, 160 µg/mL, 320 µg/mL, 640 µg/mL và 1280 µg/mL bằng phương pháp nhỏ giọt cho hiệu quả kháng khuẩn cao với chủng vi khuẩn Bacillus cereus, Escherichia coli, tuy nhiên không hiệu quả với chủng vi khuẩn Salmonella typhimunum. Cao dicloromethane cho hiệu quả kháng Escherichia coli cao nhất với hiệu suất ức chế 81,40%, bên cạnh đó cao hexane cho hiệu quả kháng Bacillus cereus tốt nhất với hiệu suất ức chế là 74,46% ở nồng độ 1280 µg/mL so với các cao được khảo sát. Các kết quả này góp phần kết luận tiềm năng hoạt tính sinh học của thân cây Móp Gai và tạo cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo.
Description: 81tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10768
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.