Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10787
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Bích Ngọc-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Vân-
dc.contributor.authorNguyễn, Diệu Hương-
dc.contributor.authorĐặng, Thu Thủy-
dc.date.accessioned2019-08-05T08:01:55Z-
dc.date.available2019-08-05T08:01:55Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-0012-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10787-
dc.description.abstractNghiên cứu phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và độ tự vững của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam trong giai đoạn 2011 - 2016. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập thông qua danh bạ các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam và trang thông tin MIX market. Sử dụng phương pháp hồi quy với dữ liệu bảng (Pooled OLS, REM và FEM), kết quả mô hình chỉ ra rằng tỉ lệ tiền gửi trên tổng tài sản có mối quan hệ tích cực lên độ tự vững của các tổ chức tài chính vi mô Việt Nam. Do đó, giải pháp nhằm giúp các tổ chức tài chính vi mô thu hút thêm được nhiều lượng tiền gửi trong tương lai được nhóm nghiên cứu chú tâm phân tích.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 258 .- Tr.23-35-
dc.subjectTài chính vi môvi_VN
dc.subjectTổ chức tài chính vi môvi_VN
dc.subjectSự tự vữngvi_VN
dc.subjectCấu trúc vốnvi_VN
dc.titleCấu trúc vốn và độ tự vững của các tổ chức tài chính vi mô Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.65 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.