Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10788
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVõ, Xuân Vinh-
dc.contributor.authorMai, Xuân Đức-
dc.date.accessioned2019-08-05T08:03:17Z-
dc.date.available2019-08-05T08:03:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-0012-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10788-
dc.description.abstractBài báo nghiên cứu tác động của mạng lưới hoạt động đến rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Mẫu nghiên cứu bao gồm 32 ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2006 - 2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy các ngân hàng có mạng lưới hoạt động lớn hơn thì rủi ro cao hơn. Kết quả thực nghiệm của tác giả có thể mang lại những hàm ý quan trọng cho các nhà quản lý và các nhà điều hành ngân hàng ở Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 258 .- Tr.36-44-
dc.subjectRủi ro ngân hàngvi_VN
dc.subjectMở rộng mạng lướivi_VN
dc.subjectMạng lưới hoạt độngvi_VN
dc.titleMạng lưới hoạt động và rủi ro ngân hàng : Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Kinh tế Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.29 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 75.101.173.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.