Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10799
Title: Ứng dụng mô hình toán, kỹ thuật diễn thám và Gis để dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt trên sông Kỳ Cùng - Tỉnh Lạnh Sơn
Authors: Nguyễn, Đình Thuật
Trần, Thị Nhẫn
Nguyễn, Hoàng Sơn
Hoàng, Thanh Tùng
Keywords: Cảnh báo
Dự báo
Kỳ cùng
Lạng Sơn
Ngập lụt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 686 .- Tr.46-52
Abstract: Mô hình toán thủy văn - thủy lực với sự trợ giúp của Kỹ thuật Viễn thám và Hệ thông tin địa lý (GIS) đang được ứng dụng rộng rãi vào lĩnh vực tài nguyên nước trong những năm gần đây. Bài báo này trình bày tóm tắt kết quả ứng dụng mô hình thủy lực 1, 2 chiều (MIKE 11 và MIKE 21 FM) kết hợp với ảnh vệ tinh Landsat 8 phục vụ công tác dự báo lũ, mô phỏng và cảnh báo ngập lụt cho lưu vực sông Kỳ Cùng, tỉnh Lạng Sơn. Sự kết hợp này góp phần hạn chế những sai số về phạm vi ngập khi mô phỏng 2 chiều trong điều kiện thiếu số liệu kiểm tra như ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10799
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.22 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.