Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10801
Title: Tóm tắt tình hình khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn tháng 1 năm 2018
Keywords: Bão
Tình hình khí tượng
Khí tượng nông nghiệp
Thủy văn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 686 .- Tr.62-71
Abstract: Trong tháng 1/2018, đã xuất hiện cơn bão số 1 và là cơn bão đầu tiên trên khu vực Biển Đông, tuy nhiên không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Ngoài ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện 2 đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, tại Sapa sáng ngày 31/01 đã xuất hiện mưa tuyết, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuất hiện băng giá. Trong khi đó một số nơi tại Nam Bộ do xuất hiện các đợt mưa trái mùa nên đã có tổng lượng mưa cao hơn nhiều so trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10801
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.5 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.