Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10848
Title: Tóm tắt tình hình khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn tháng 2 năm 2018
Keywords: Bão
Tình hình khí tượng
Khí tượng nông nghiệp
Thủy văn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 687 .- Tr.60-68
Abstract: Trong tháng 02/2018, đã xuất hiện 1 áp thấp nhiệt đới do con bão Santa suy yếu, di chuyển từ phía Tây Thái Bình Dương qua miền Nam Philippin đi vào khu vực phía nam Biển Đông, sau đó suy yếu và không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Ngoài ra ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện 1 đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng kéo dài từ ngày 29/01 đến ngày 8/02/2018, tại Sapa sáng ngày 31/01 đã xuất hiện mưa tuyết, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuất hiện băng giá. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm, thậm chí một số nơi thuộc Tây Nguyên và miền đông Nam Bộ cả tháng không có mưa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10848
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.236.59.154


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.