Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10854
Title: Thực trạng phát triển doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Authors: Trịnh, Thị Lê
Lê, Thị Mỹ Tâm
Keywords: Thực trạng phát triển
Doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ
Địa bàn tỉnh Nghệ An
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 534+535 .- Tr.78-79,61
Abstract: Trong tiến trình hội nhập của đất nước, tỉnh Nghệ An đã có những bước phát triển khá toàn diện, trong đó có sự đóng góp đáng kể của các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ nói chung và doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ nói riêng, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nên sự phát triển của các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ của tỉnh chưa thực sự bền vững, hiệu quả hoạt động chưa cao và chưa phát huy tích cực vai trò của mình. Bên cạnh đó, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4,0, hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs), đặt ra nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10854
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.192.92.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.