Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1094
Title: Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn hiện nay
Authors: Phạm, Thanh Thảo
Keywords: Nguồn nhân lực
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chíKinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 509+510 .- Tr.73-74,61
Abstract: Nguồn nhân lực: đây là nguồn lực của mỗi con người, gồm có thể lực và trí lực. Thể lực phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của con người, mức sống, thu nhập, chế độ ăn uống, chế độ làm việc, nghỉ ngơi v.v... Trí lực là nguồn tiềm năng to lớn của con người, đó là tài năng, năng khiếu cũng như quan điểm, lòng tin, nhân cách v.v... Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa hay còn gọi thông dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp có quy mô bé nhỏ về mặt vốn, lao động hay doanh thu. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể chia thành ba loại cũng căn cứ vào quy mô đó là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1094
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.33 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.