Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/10984
Title: Thiết bị định vị GPS bằng Wi-Fi
Authors: Vương ; Nguyễn, Tấn Sĩ; Thanh Phong
Bùi, Thu Hà
Keywords: Vật lý kỹ thuật
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn này nghiên cứu đề tài “Thiết bị định vị GPS bằng Wi-Fi”. Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu định vị, giám sát các đối tượng di động bằng việc khai thác sử dụng các tính năng của hệ thống định vị toàn cầu GPS, cùng với thế mạnh về sự phát triển của công nghệ không dây Wi-Fi trong việc lưu trữ và truyền dữ liệu lên Internet. Kết quả sau 5 tháng nghiên cứu, tôi đã tạo ra được sản phẩm thiết bị định vị GPS bằng Wi-Fi, có khả năng định vị với độ chính xác cao, hiển thị được thông tin về vĩ độ, kinh độ, vận tốc di chuyển, số vệ tinh trong tầm quan sát của thiết bị lên màn hình điện thoại thông minh, cùng màn hình LCD, và vẽ lại được lộ trình di chuyển của thiết bị một cách trực quan.
Description: 35tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/10984
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.