Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1099
Title: Lẩy Kiều trong thơ Bác
Authors: Nguyễn, Tiến Bình
Keywords: Lẩy Kiều
Thơ Hồ Chí Minh
Bình luận văn học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 886+887 .- Tr.161-163
Abstract: Lẩy Kiều, tập Kiều vừa là thú chơi tao nhã vừa là một biện pháp nghệ thuật trong văn học, rất được các nhà văn, nhà thơ nước ta ưa chuộng, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là người thuộc “nằm lòng” và hiểu sâu sắc Truyện Kiều, Bác đã nhiều lần lẩy Kiều, tập Kiều một cách sáng tạo, hợp tình, hợp cảnh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và sáng tác văn học của mình.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1099
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_134.28 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.