Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11047
Title: Lafchemco- 56 năm không ngừng đổi mới và phát triển
Keywords: Lafchemco
56 năm
Không ngừng đổi mới
Phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghiệp - Hóa chất;Số 01+02 .- Tr.18,20
Abstract: Tháng 6 hàng năm luôn là tháng mà người lao động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (Lafchemco) mong chờ, bởi đây là tháng có Ngày truyền thống lịch sử của biết bao thế hệ cán bộ công nhân viên Công ty. Năm nay cũng như bao năm trước, ngay từ đầu năm Lafchemco đã đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thi đua sản xuất kinh doanh, văn hóa thể thao nhằm lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng 56 năm Ngày thành lập Công ty (24/6/1962 - 24/6/2018).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11047
ISSN: 1859-4077
Appears in Collections:Công nghiệp Hóa chất

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.