Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11077
Title: Sự dung hợp giữa phật giáo Bắc giáo với tín ngưỡng truyền thống ở Tiền Giang qua khảo sát một số ngôi chùa
Authors: Lê, Thị Thanh Thảo
Keywords: Dung hòa
Phật giáo Bắc Truyền
Tín ngưỡng
Truyền thống
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 02 .-Tr.91-108
Abstract: Tiền Giang là vùng đất mới, được khai phá khoảng đầu thế kỷ 17. Nơi đây có nhiều cộng đồng người cùng sinh sống, người Việt, người Hoa, người Khơme, người Chăm, với nhiều truyền thống và văn hóa tính ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Vì vậy, văn hóa tính ngưỡng ở tỉnh Tiền Giang có sử dụng hợp với các nền văn hóa, các tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Nho giáo và đạo giáo, công giáo. Bên cạnh đó , để sự tồn tại và phát triển trên vùng đất này, Phật giáo đã hòa trộn với tính ngưỡng dân gian và biến đổi cho phù hợp với sinh hoạt tính ngưỡng nhân dân. Sự ra đời, đối tượng thờ tự ở một số ngôi chùa Bắc truyền ở tỉnh Tiền Giang đã cho thấy Phật giáo không chỉ chịu ảnh hưởng của tính ngưỡng dân gian mà còn dung hợp, kết hợp chặt chẽ với tín ngưỡng nhân gian để tạo nên bản sắc văn hóa Phật giáo riêng và độc lập.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11077
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_761.24 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.