Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11084
Title: Quan niệm về tình yêu trong Kinh Thánh công giáo
Authors: Vũ, Văn Hiếu
Keywords: Kinh Thánh
Tôn giáo
Thiên Chúa
Tình yêu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 02 .- Tr.121-126
Abstract: Xét dưới góc độ đạo đức học, mỗi học thuyết tôn giáo đều có một quan điểm mang tính chất hạt nhân, từ đó triển khai hệ thống tư tưởng đạo đức. Đối với Kitô giáo, nếu dùng một từ có thể toát yếu tư tưởng đạo đức thì đó là "Tình yêu". Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nhận định về học thuyết của các tôn giáo lớn, đã nói :"Tôn giáo Giêsu có ưu điểm của nó cả lòng nhân ái cao cả".
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11084
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_236.55 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.