Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1108
Title: Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại nhằm nâng cao vị thế của Tòa án Nhân dân Việt Nam trong thời gian tới
Authors: Nguyễn, Thúy Hiền
Keywords: Tòa án Nhân dân Việt Nam
Đối ngoại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 3 .- Tr.23-26
Abstract: Công tác đối ngoại của Tòa án Nhân dân Việt Nam trong năm 2017 đã được triển khai một cách chủ động, tích cực, toàn diện và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, trong những năm tiếp theo bài viết nêu ra những mục tiêu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại nhằm nâng cao vị thế của Tòa án Nhân dân Việt Nam hơn nữa.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1108
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_13.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.233.219.103


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.