Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11095
Title: Quần đảo Hoàng Sa
Keywords: Quần đảo
Hoàng Sa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 29 .- Tr.104-108
Abstract: (NV&TP) GS Hoàng Xuân Hán (1908 - 1995) mà những đóng góp về khoa học tự nhiên, xã hội, văn hóa và lịch sử của ông đã để lại những dấu ấn quan trọng cho văn hóa Việt thế kỷ XX. Chỉ cần biết rằng, những bước tiến thần kỳ của khoa học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX so với toàn bộ 20 thế kỷ trước đó là bắt đầu từ công trình "Danh từ khoa học" của HXH, chúng ta sẽ biết công của ông lớn đến thế nào. ông cũng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Mỹ thuật đầu tiên của thể chế quân chủ lập hiến và dẫu rằng thể chế ấy chỉ có tuổi đời ngắn ngủi (tháng 4 - tháng 8 - 1045) nhưng cái khung Chương trình THPT và Đại học của ông được sử dụng tới vài mươi năm sau đó. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh GS Hoàng Xuân Hãn, NV&TP trân trọng giới thiệu chùm bài về Ngôn ngữ và Lịch sử rút từ bộ Tuyển tập tác phẩm Hoàng Xuân Hãn do Hữu Ngọc và Nguyễn Đức Hiển biên soạn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11095
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.12 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.28.10


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.