Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11107
Title: Văn học tuổi mới lớn ở miền Nam
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Tâm
Keywords: Văn học
Tuổi mới lớn
Miền Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 29 .- Tr.133-136
Abstract: Văn học tuổi mới lớn là thuật ngữ sinh sau nở muộn của đời sống văn học. Điều ấy có lý do thực tế của nó. Độ tuổi trung gian chuyển trẻ em sang thế giới người lớn gắn với nhiều chuyển biển tâm lý phức tạp đã không đủ sức níu kéo tình cảm của những người cầm bút một thời văn học quan tâm nhiều hơn đến những hoạt động xã hội. “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/ Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên”, câu thơ ấy hóa ra chỉ là những mảnh “kỷ niệm tưởng tượng” của số ít. May sao văn học Việt Nam còn có Duyên Anh, Hoàng Ngọc Tuấn, Từ Kế Tường, Mường Mán, Đoàn Thạch Biền,... và sau này là Nguyễn Đông Thức, Nguyễn Nhật Ánh, Bùi Chí Vinh... Đấy là những nhà văn chủ yếu sinh ra ở miền Bắc, miền Trung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11107
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.238.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.