Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1117
Title: Những vấn đề đang đặt ra đối với ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ
Authors: Trịnh, Xuân Thắng
Keywords: Công nghiệp
Tây Nam Bộ
Nông nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 509+510 .- Tr.84-86
Abstract: Việc chỉ ra các bất cập trong ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp ở khu vực Tây Nam Bộ là rất cần thiết để vùng có những giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn đưa ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp phát triển. Bài viết cũng tìm các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong phát triển ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ như công tác quy hoạch, các chính sách hỗ trợ, công tác đào tạo nhân lực, những yếu kém từ chính trong người nông dân và doanh nghiệp...
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1117
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.74.241


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.