Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11183
Nhan đề: Thấy gì qua 6 năm triển khai Luật thanh tra trên địa bàn Hà Nội
Tác giả: Đỗ Quyên
Từ khoá: Luật Thanh tra
Triển khai
Hà Nội
Đánh giá
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.25-28
Tóm tắt: Theo đánh giá của UBND thành phố (TP) Hà Nội, trong những năm qua, các cơ quan thanh tra trên địa bàn đã có nhiều cố gắng, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng bộ, chính quyền trên các lĩnh vực như đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân hàng, mua sắm tài sản công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng...
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11183
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.94 MBAdobe PDFXem
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.