Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11196
Title: Thành phố pháo hoa
Authors: Khổng Loan
Trần Đức
Keywords: Thành phố pháo hoa
Đốt pháo hoa
Đà Nẵng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 06 .- Tr.142-144
Abstract: Đốt pháo hoa là "đốt rất nhiều tiền." Nhưng cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đang có nhưng tác động tốt tới kinh tế thành phố sau 10 năm tổ chức.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11196
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.31 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.