Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11231
Title: Bàn thêm về một số cuộc cải cách ở Châu Á thời cận đại
Authors: Hiển, Duy Quảng
Keywords: Cải cách mở cửa
Minh Trị
Chulalongkorn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.41-46
Abstract: Cuối thế kỷ XIX, phần lớp các nước châu Á đều đứng trước một lựa chọn sống còn: cải cách mở cửa để hòa nhập với thế giới hoặc là đóng cửa duy trì trật tự cũ trước áp lực của phương Tây. Trong tình thế đó, một số nước châu Á đã tiến hành một số cuộc cải các như là những biện pháp nhất thời để vượt qua các khó khăn nội tại trước mắt và đối phó với làn sóng xâm lược đến từ phương Tây. Các cuộc cải cách này không chỉ là cứu cánh đối với nền thống trị của các vương triều sở tại mà còn là một bước ngoặt cho lịch sử của các nước này. Tiêu biểu nhất là ba cuộc cải cách ở Nhật Bản (1868 – 1912). Thái Lan (1868 – 1910), Trung Quốc (1898) ở châu Á – Thái Bình Dương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11231
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.11 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.