Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11241
Nhan đề: Quy trình thiết kế hệ thống bài tập chắp ghép nhằm phát triển khả năng định hướng không gian trong hoạt động tạo hình cho trẻ 5 – 6 tuổi
Tác giả: Vũ, Thị Minh Trang
Từ khoá: Bài tập chắp ghép
Hoạt động tạo hình
Khả năng định hướng không gian
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 31 .- Tr.111-116
Tóm tắt: Khả năng định hướng không gian có vai trò quan trọng đối với các hoạt động vui chơi, học tập của trẻ mầm non. Đặc biệt trong hoạt động tạo hình, nếu trẻ có khả năng định hướng không gian tốt sẽ giúp nâng cao tính thẩm mĩ của sản phẩm. Việc phát triển khả năng định hướng không gian cần bắt đầu từ không gian ba chiều và bằng chính hoạt động tay – mắt của trẻ. Do đó, sử dụng các bài tập chắp ghép – một dạng bài tập tạo hình tổng hợp – để phát triển khả năng này là con đường vô cùng thuận lợi. Bài viết giới thiệu quy trình thiết kế hệ thống bài tập chắp ghép nhằm phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11241
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_4.95 MBAdobe PDFXem
Your IP: 54.236.59.154


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.