Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11255
Title: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại
Keywords: Sản xuất kinh doanh
Kế hoạch năm 2018
Công ty cổ phần
Nhiệt điện Phả Lại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng nhiệt;Số 140 .- Tr.26-28
Abstract: Năm 2017 mặc dù có nhiều thuận lợi, nhưng trong sản xuất đã xẩy ra nhiều sự cố đáng tiếc đối với các tổ máy. Song với sự cố gắng của toàn thể CBCNV-NLĐ Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017, trong đó lợi nhuận SXĐ vượt kế hoạch đề ra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11255
ISSN: 0868-3336
Appears in Collections:Năng lượng Nhiệt

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.98.25


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.