Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/11308
Nhan đề: Từ nghề làm giày da ở hai làng Giẽ Thượng và Giẽ Hạ nhìn về sự lựa chọn mưu sinh của cư dân vùng Chiêm Trũng
Tác giả: Nguyễn, Văn Ngự
Từ khoá: Làng xã
Làng nghề
Sinh kế
Nghề giày da
Phú Xuyên
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Dân tộc học;Số 03 .- Tr.24-32
Tóm tắt: Từ việc trình bày quá trình người dân hai làng Giẽ Thượng và Giẽ Hạ (xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) tiếp thu nghề làm giày da vào đầu thế kỷ XX, bài viết bàn đến việc lựa chọn nghề phụ của các làng vùng chiêm trũng ở châu thổ Bắc Bộ. Để từ đó góp phần thoát khỏi cuộc sống thấp kém do môi trường vùng chiêm trũng và do kết cấu kinh tế-xã hội phong kiến đem lại, tạo ra sự đột phá về kinh tế, cư dân các làng chiêm trũng đã ra đô thị mưu sinh, tìm được một số nghề mới, góp phần nâng cấp một số nghề truyền thống, cho thu nhập cao; hình thành tầng lớp doanh nhân, thương nhân làm ăn phát đạt, trở thành tư sản dân tộc.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn:8080//jspui/handle/123456789/11308
Bộ sưu tập: Dân tộc học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_5.72 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.236.156.32


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.